زمین کشاورزی ۱۴۹۰۰ متر رضااباد نظراباد البرز

  • زمین کشاورزی ۱۴۹۰۰ متر رضااباد نظراباد البرز-1
  • زمین کشاورزی ۱۴۹۰۰ متر رضااباد نظراباد البرز-2
  • زمین کشاورزی ۱۴۹۰۰ متر رضااباد نظراباد البرز-3
  • زمین کشاورزی ۱۴۹۰۰ متر رضااباد نظراباد البرز-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 3,700 مترمربع
البرز , نظرآباد , رضا آباد

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی بایر دارای سند تک برگ متراژ ۳۷۰۰
سه هزار و هفتصد متر

قیمت زمین در نظرآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در نظرآباد