زمین در مازندران ایزدشهر ۴۰۰ متر شهرک پاییزان فوری

  • زمین در مازندران ایزدشهر ۴۰۰ متر شهرک پاییزان فوری-1
  • زمین در مازندران ایزدشهر ۴۰۰ متر شهرک پاییزان فوری-2
  • زمین در مازندران ایزدشهر ۴۰۰ متر شهرک پاییزان فوری-3
  • زمین در مازندران ایزدشهر ۴۰۰ متر شهرک پاییزان فوری-4
  • قیمت زمین (متر): 27,000,000
  • قیمت زمین (کل): 10,800,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , ایزدشهر , نور ایزدشهر گلستان ۶۵ شهرک پایئزان

توضیحات زمین :

زمین شهرکی با نگهبان سند ۶ دانک
مازندران شهرستان نور ایزدشهر گلستان ۶۵ شهرک پایئزان
زمین در موقعیت بسیار عالی قراردارد

قیمت زمین در ایزدشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ایزدشهر