زمین تجاری اداری و مسکونی 300 متردر باغشاد نوگوران

  • زمین تجاری اداری و مسکونی 300 متردر باغشاد نوگوران-1
  • زمین تجاری اداری و مسکونی 300 متردر باغشاد نوگوران-2
  • زمین تجاری اداری و مسکونی 300 متردر باغشاد نوگوران-3
  • قیمت زمین (متر): 18,300,000
  • قیمت زمین (کل): 5,500,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
اصفهان , باغ بهادران , شهر باغشاد - نوگوران- بر بلوار اصلی. نبش کوچه شرکت نفت

توضیحات زمین :

این زمین واقع در شهر باغ شاد به مساحت ۳۰۰ متر است نبش خیابان و بلوار اصلی و نبش کوچه میباشد. مناسب برای تاسیس واحد های تجاری ، اداری و پزشکی است. از ۲ طرف امکان بازکردن درب دارد. تخفیف به خریدار واقعی داده میشود.

قیمت زمین در باغ بهادران قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در باغ بهادران