زمین ویلایی ۲۸۰ متر در روستای بالاچلی علی آباد کتول فاضل آباد

  • زمین ویلایی ۲۸۰ متر در روستای بالاچلی علی آباد کتول فاضل آباد-1
  • زمین ویلایی ۲۸۰ متر در روستای بالاچلی علی آباد کتول فاضل آباد-2
  • زمین ویلایی ۲۸۰ متر در روستای بالاچلی علی آباد کتول فاضل آباد-3
  • زمین ویلایی ۲۸۰ متر در روستای بالاچلی علی آباد کتول فاضل آباد-4
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 154,000,000
متراژ زمین: 280 مترمربع
گلستان , فاضل‌ آباد , علی آباد کتول فاضل آباد روستای ییلاقی بالاچلی منطقه زیرده

توضیحات زمین :

۲۸۰ متر مربع زمین مسکونی ویلایی درمنطقه زیرده میباشد توی بافت روستا ودارای ویو زیبا وچشم اندازخیلی عالی است سردونبش کوچه ۸متری وخیابان ۱۲متری وتمام امتیاز آب وبرق وگاز روی سر زمین است

قیمت زمین در فاضل‌ آباد قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در فاضل‌ آباد