زمین ۴۲۰ متر سوادکوه زیراب روستای اتو با پروانه ساختمان

  • زمین ۴۲۰ متر سوادکوه زیراب روستای اتو با پروانه ساختمان-1
  • زمین ۴۲۰ متر سوادکوه زیراب روستای اتو با پروانه ساختمان-2
  • زمین ۴۲۰ متر سوادکوه زیراب روستای اتو با پروانه ساختمان-3
  • زمین ۴۲۰ متر سوادکوه زیراب روستای اتو با پروانه ساختمان-4
  • قیمت زمین (متر): 8,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 420 مترمربع
مازندران , زیرآب , شمال ، سوادکوه زیراب روستای اتو

توضیحات زمین :

۴۲۰ متر زمین شمال
۳۰۰ متر پروانه ساخت
شهرکی
اثبات مالکیت دادگاهی
تقسیم نامه معتبر
سوادکوه روستای اتو
تماس:۰۹۱۲۵۰۰۰۳۲۷

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب