زمین 152 متری در گلینک طالقان

  • زمین 152 متری در گلینک طالقان-1
  • زمین 152 متری در گلینک طالقان-2
  • زمین 152 متری در گلینک طالقان-3
  • زمین 152 متری در گلینک طالقان-4
  • قیمت زمین (متر): 11,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,672,000,000
متراژ زمین: 152 مترمربع
البرز , طالقان ,

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت مسکونی واقع در روستای گلینک
سند تک برگ
ماشین رو
دارای انشعابات
زمین دو نبش ( شمالی - جنوبی)
مالک هستم

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان