زمین ۲۰۱۹ متر سوادکوه روستای تیلم با ۵۶ متر بر

  • زمین ۲۰۱۹ متر سوادکوه روستای تیلم با ۵۶ متر بر-1
  • زمین ۲۰۱۹ متر سوادکوه روستای تیلم با ۵۶ متر بر-2
  • زمین ۲۰۱۹ متر سوادکوه روستای تیلم با ۵۶ متر بر-3
  • زمین ۲۰۱۹ متر سوادکوه روستای تیلم با ۵۶ متر بر-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 14,000,000,000
متراژ زمین: 2,019 مترمربع
مازندران , سوادکوه , سوادکوه روستای تیلم

توضیحات زمین :

آب برق گاز تو زمین جاده کنار زمین خوراک ویلا با ویو عالی

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه