زمین ویلایی در شمال سوادکوه پلسفید ییلاق رجه

  • زمین ویلایی در شمال سوادکوه پلسفید ییلاق رجه-1
  • زمین ویلایی در شمال سوادکوه پلسفید ییلاق رجه-2
  • زمین ویلایی در شمال سوادکوه پلسفید ییلاق رجه-3
  • زمین ویلایی در شمال سوادکوه پلسفید ییلاق رجه-4
  • قیمت زمین (متر): 6,250,000
  • قیمت زمین (کل): 1,250,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , پل سفید , سوادکوه، پلسفید ، ییلاق رجه

توضیحات زمین :

زمین به مصاحت 200 متر به فروش می رسد
واقع در ییلاق سوادکوه با ویو عالی کوه و جنگل
با آب و هوایی عالی
زمین واقع در بافت می باشد.
به مشتری واقعی به دلیل مهاجرت تخفیف داده خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید تماس حاصل فرمایید.

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید