باغچه در دشت کلفور فیروزکوه با ۷۰۵ متر زمین

  • باغچه در دشت کلفور فیروزکوه با ۷۰۵ متر زمین-1
  • باغچه در دشت کلفور فیروزکوه با ۷۰۵ متر زمین-2
  • باغچه در دشت کلفور فیروزکوه با ۷۰۵ متر زمین-3
  • باغچه در دشت کلفور فیروزکوه با ۷۰۵ متر زمین-4
  • قیمت زمین (متر): 4,539,000
  • قیمت زمین (کل): 3,200,000,000
متراژ زمین: 705 مترمربع
تهران , فیروزکوه , دشت کلفور فیروزکوه

توضیحات زمین :

زمین خوش قواره برجاده اصلی دارای حقابه
وسند تک برگ وحدود۷۰اصله درخت مختلف

قیمت زمین در فیروزکوه قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در فیروزکوه