زمین 385 متری شمال در کیاده کلارآباد چالوس

  • زمین 385 متری شمال در کیاده کلارآباد چالوس-1
  • زمین 385 متری شمال در کیاده کلارآباد چالوس-2
  • زمین 385 متری شمال در کیاده کلارآباد چالوس-3
  • زمین 385 متری شمال در کیاده کلارآباد چالوس-4
  • قیمت زمین (متر): 15,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,775,000,000
متراژ زمین: 385 مترمربع
مازندران , چالوس , چالوس ابتدای کلارآباد

توضیحات زمین :

385 متر زمین در شمال
شهرکی در کیاده چالوس
کاربری مسکونی.
انشعابات پای ملک.
4 دیواری.
سند 6 دانگ.

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس