زمین 1750 متر با ویو‌عالی شمال زیراب روستای اتو

    زمین 1750 متر با ویو‌عالی شمال زیراب روستای اتو
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 12,250,000,000
متراژ زمین: 1,750 مترمربع
مازندران , پل سفید , سوادکوه شهر زیراب روستای اتو

توضیحات زمین :

داخل بافت با دید ابدی جنگل و‌درختان تبریزی دور تا دور زمین

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید