زمین فروشی در علی اباد کتول روستا عرفان اباد 1080 متر

    زمین فروشی در علی اباد کتول  روستا عرفان اباد 1080 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,080 مترمربع
گلستان , علی‌ آباد , علی اباد کتول روستا عرفان اباد

توضیحات زمین :

دوقطعه زمین فروشی زمین مسکونی است و مناسب برای کار تولیدی راه انداختن خودمان سرمایه نداریم والله کار تولیدی راه می انداختیم

قیمت زمین در علی‌ آباد قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در علی‌ آباد