زمین شهرکی شمال ۳۰۰ متر در سیسرا متل قو

  • زمین شهرکی شمال ۳۰۰ متر در سیسرا متل قو-1
  • زمین شهرکی شمال ۳۰۰ متر در سیسرا متل قو-2
  • زمین شهرکی شمال ۳۰۰ متر در سیسرا متل قو-3
  • زمین شهرکی شمال ۳۰۰ متر در سیسرا متل قو-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , متل قو سیسرا

توضیحات زمین :

۳۰۰ متر زمین در سیسرا متل قو
شهرکی ..نگهبانی
سند تک برگ
چهار دیواری
مستعطیل و بر ۱۴ متری
مناسب سرمایه گذاری
دسترسی اسان

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو