زمین کشاورزی شمال 4000 متر در روستای اومال نکا

  • زمین کشاورزی شمال 4000 متر در روستای اومال نکا-1
  • زمین کشاورزی شمال 4000 متر در روستای اومال نکا-2
  • زمین کشاورزی شمال 4000 متر در روستای اومال نکا-3
  • زمین کشاورزی شمال 4000 متر در روستای اومال نکا-4
  • قیمت زمین (متر): 375,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 4,000 مترمربع
مازندران , نکا , شمال ، روستای اومال

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی در شمال
4000 متر با موقعیت عالی
دارای ویو عالی
مجاورت زمین آب و برق و گاز موجود است.

قیمت زمین در نکا قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نکا