زمین در ابراهیم آباد طالقان ۵۰۰ متر زیاران

    زمین در ابراهیم آباد طالقان ۵۰۰ متر زیاران
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 675,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
البرز , طالقان , زیاران ،ابراهیم آباد،روبروی راهنمایی رانندگی

توضیحات زمین :

زمین دارای سند مادر و دارای امتیاز آب
برای سرمایه گذاری
فروش بعلت نیاز فوری

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان