زمین کشاورزی 2 هکتار شمال جاده فرح اباد روستای سوته

  • زمین کشاورزی 2 هکتار شمال جاده فرح اباد روستای سوته-1
  • زمین کشاورزی 2 هکتار شمال جاده فرح اباد روستای سوته-2
  • قیمت زمین (متر): 250,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
مازندران , ساری , جاده فرح اباد روستای سوته

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی مناسب باغ یا مرغداری تخفیف پای معامله .لطفه خریدارواقعی تماس بگیرد .

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری