زمین ییلاقی در کاکرون زیراب 400 متر شمال

    زمین ییلاقی در کاکرون زیراب 400 متر شمال
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , زیرآب , شمال ، روستای ییلاقی کاکرون

توضیحات زمین :

فروش زمین ییلاقی کاکرون. ویو ابدی. خارج از بافت. ولی میتونن بسازن چون خیلی ها خارج از بافت ساختن

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب