زمین در لنگرود شمال ۲۰۵ متر کومله گیلان

    زمین در لنگرود شمال ۲۰۵ متر کومله گیلان
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 615,000,000
متراژ زمین: 205 مترمربع
گیلان , کومله , انتهای کوچه بانک ملی(شهید رزاقی) خشکسرا پشت شهرک آفتاب

توضیحات زمین :

دور تا دور زمین ساخته شده
هنوز داخل بافت نرفته
از دو طرف به کوچه 6 متری میخوره

قیمت زمین در کومله قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کومله