زمین بر کمربندی بعثت بناب آذربایجان شرقی 108 متر

    زمین بر کمربندی بعثت بناب آذربایجان شرقی 108 متر
  • قیمت زمین (متر): 18,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,800,000,000
متراژ زمین: 108 مترمربع
آذربایجان شرقی , بناب , بناب کمربندی بعثت

توضیحات زمین :

4 متر بر جاده 26 متر طول زمین بهترین مکان جهت ساخت. مغازه و انباری

قیمت زمین در بناب قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در بناب