زمین روستای طویر 900 متر بند بن شمال

  • زمین روستای طویر 900 متر بند بن شمال-1
  • زمین روستای طویر 900 متر بند بن شمال-2
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,250,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , مرزن آباد. روستای طویر. بند بن

توضیحات زمین :

زمین در روستای طویر بهترین ویو خارج از بافت دارای آب و برق در شمال کشور

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد