زمین کشاورزی 300 متر پیشوا جلیل آباد محمودآباد نو

    زمین کشاورزی 300 متر پیشوا جلیل آباد محمودآباد نو
  • قیمت زمین (متر): 380,000
  • قیمت زمین (کل): 1,140,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
تهران , پیشوا , شهرستان جلیل آباد محمودآباد نو

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی جلیل آباد زیر کشت با سودهی خوب فاصله کم تا پیشوا و جلیل آباد فروش فوری زیر قیمت منطقه

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا