زمین شهرکی در کردان ۸۰۰ متر روستای آجین دوجین

  • زمین شهرکی در کردان ۸۰۰ متر روستای آجین دوجین-1
  • زمین شهرکی در کردان ۸۰۰ متر روستای آجین دوجین-2
  • زمین شهرکی در کردان ۸۰۰ متر روستای آجین دوجین-3
  • زمین شهرکی در کردان ۸۰۰ متر روستای آجین دوجین-4
  • قیمت زمین (متر): 8,125,000
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
البرز , کردان , روستای آجین دوجین

توضیحات زمین :

زمین شهرکی درکردان روستای آجین دوجین واقع شده
و خارج از بافت و خارج از محدوده شهرداری است با کاربری باغ و باغچه است و زراعی نمیباشد.
زمین قولنامه ای امن و معتبر (صاحب اراضی ساکن شهرک است)
پی و سنگچین دیوارها انجام شده.
آب شهرک ،چاه عمیق صنعتی
فاصله تا برق وگاز حدود ۱۲۰ متر
ویوی کوهستان
امنیت بالا ساکنین دائمی و نگهبانی ۲۴ ساعته

قیمت زمین در کردان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کردان