زمین شمال 1750 متر عباس آباد جاده کلاردشت

    زمین شمال 1750 متر عباس آباد جاده کلاردشت
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 9,625,000,000
متراژ زمین: 1,750 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , عباس آباد کیلومتر ۶جاده کلاردشت شمال

توضیحات زمین :

۱۷۵۰متر
بَر ۱۱۰متر
عباس آباد ۱۰دقیقه فاصله تا ساحل متل قو
سند تک برگ

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد