زمین در روستای بهجت آباد قزوین متراژ ۱۹۰ متر

  • زمین در روستای بهجت آباد قزوین متراژ ۱۹۰ متر-1
  • زمین در روستای بهجت آباد قزوین متراژ ۱۹۰ متر-2
  • زمین در روستای بهجت آباد قزوین متراژ ۱۹۰ متر-3
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 190 مترمربع
قزوین , آبیک , اتوبان کرج قزوین کیلومتر ۳۵ نرسیده به قزوین روستای بهجت آباد

توضیحات زمین :

فرصت سرمایه گذاری
یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۰ متر واقع در روستای بهجت آباد منطقه خوش آب و هوا چسبیده به منطقه طالقان سند دار سه طرف دیوار دارد انشعابات چسبیده به زمین

قیمت زمین در آبیک قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در آبیک