زمین مسکونی در گلستان رامیان ۲۰۰ متر شهرک فرهنگیان

  • زمین مسکونی در گلستان رامیان ۲۰۰ متر شهرک فرهنگیان-1
  • زمین مسکونی در گلستان رامیان ۲۰۰ متر شهرک فرهنگیان-2
  • زمین مسکونی در گلستان رامیان ۲۰۰ متر شهرک فرهنگیان-3
  • زمین مسکونی در گلستان رامیان ۲۰۰ متر شهرک فرهنگیان-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,400,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
گلستان , رامیان , گلستان رامیان شهرک فرهنگیان

توضیحات زمین :

زمین مسکونی ۲۰۰متر در شهرک فرهنگیان رامیان
دهنه ۱۰متر
طول ۲۰متر

قیمت زمین در رامیان قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در رامیان