زمین در روستای نارنجدول تالش اسالم 1300متر

  • زمین در روستای نارنجدول تالش اسالم 1300متر-1
  • زمین در روستای نارنجدول تالش اسالم 1300متر-2
  • زمین در روستای نارنجدول تالش اسالم 1300متر-3
  • زمین در روستای نارنجدول تالش اسالم 1300متر-4
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 10,400,000,000
متراژ زمین: 1,300 مترمربع
گیلان , اسالم , تالش اسالم روستای نارنجدول

توضیحات زمین :

فاصله تا جنگل زیبای توریستی گیسوم پنج دقیقه
تالش اسالم روستای نارنجدول
۱۳۰۰ متر

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم