باغ انار ۲۰۰۰ متر زمین آبیاری قطره ای شهرضا صحرای چغاد

  • باغ انار ۲۰۰۰ متر زمین آبیاری قطره ای شهرضا صحرای چغاد-1
  • باغ انار ۲۰۰۰ متر زمین آبیاری قطره ای شهرضا صحرای چغاد-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
اصفهان , شهرضا , کمربندی شهرضا صحرای چغاد

توضیحات زمین :

- آبیاری قطره ای لوله کشی شده برای تک تک درختان
- دارای درختان 2 و3 ساله
- پایه مادری از مرغوب ترین درختان انار شهرضا
- فروش در قطعات 2000 - تا 8000 متر مربع
زمین فروشی واقع در کمربندی شهرضا صحرای چغاد

قیمت زمین در شهرضا قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در شهرضا