باغ گیلاس ۷۵۰۰ متری در کرج جاده تنکمان روستای فیروز آباد

    باغ گیلاس ۷۵۰۰ متری در کرج جاده تنکمان روستای فیروز آباد
  • قیمت زمین (متر): 3,400,000
  • قیمت زمین (کل): 26,000,000,000
متراژ زمین: 7,500 مترمربع
البرز , تنکمان , کرج جاده تنکمان بعداز روستای قاسم آباد ونوکند روستای فیروز آباد

توضیحات زمین :

باغ مثمر ۳ساعت در هفته آب ۸اینچی
دیوار وبنا با مجوز
استخر ۶در۴
دوحلقه چاه

قیمت زمین در تنکمان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تنکمان