زمین باغ ۱۰۰۰ متری در سپیدان هماشهر استان فارس

  • زمین باغ ۱۰۰۰ متری در سپیدان هماشهر استان فارس-1
  • زمین باغ ۱۰۰۰ متری در سپیدان هماشهر استان فارس-2
  • قیمت زمین (متر): 2,100,000
  • قیمت زمین (کل): 2,100,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
فارس , هماشهر , هماشهر سپیدان

توضیحات زمین :

بهترین مکان برای سرمایه گذاری و آینده ای روشن
در سپیدان هماشهر استان فارس
1000 متر زمین باغ

قیمت زمین در هماشهر قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در هماشهر