زمین مسکونی روستای کیچی روبروی بهارستان اصفهان 150 متر

    زمین مسکونی روستای کیچی روبروی بهارستان اصفهان 150 متر
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 450,000,000
متراژ زمین: 150 مترمربع
اصفهان , بهارستان , جاده قلعه شور روستای تاریخی کیچی

توضیحات زمین :

زمین بسیار خوش جا و دارای کوچه اختصاصی ۳ متری می باشد هزینه های مجوزهای ساخت خط برای این زمین حداقل ممکن می باشد

قیمت زمین در بهارستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در بهارستان