باغ فروشی 3000 متر قزوین آبیک روستای اتانک

    باغ فروشی 3000 متر قزوین آبیک روستای اتانک
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
قزوین , آبیک , روستای اتانک

توضیحات زمین :

باغ دارای درختان بارده چند ساله دور فنس بر جاده سهمیه آب

قیمت زمین در آبیک قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در آبیک