زمین صنعتی ۲ هکتار قزوین شهر صنعتی البرز

    زمین صنعتی ۲ هکتار قزوین شهر صنعتی البرز
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
قزوین , الوند , قزوین شهر صنعتی البرز بعد از نیرومحرکه

توضیحات زمین :

کاربری انبار محصولات غذایی و صنعتی در استان قزوین

قیمت زمین در الوند قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در الوند