باغ میوه 3 ساله 5500 متر زمین شهر زاویه زرندیه

    باغ میوه 3 ساله 5500 متر زمین شهر زاویه زرندیه
  • قیمت زمین (متر): 600,000
متراژ زمین: 5,500 مترمربع
مرکزی , زاویه , کیلومتر80 جاده قدیم تهران_ساوه_زرندیه_شهر زاویه_ یک ساعت تا تهران

توضیحات زمین :

فروش باغ در یکساعتی تهران
5500متر باغ
باسازه اتاق 15متری
ملک 3بر
45دقیقه حق آبه از چاه عمیق 6اینچی
دوره آب هر هفته
واقع در 100 متری چاه عمیق
آب از دهانه چاه تا30متری زمین داخل لوله هدایت شده
بهترین موقعیت آبادی

قیمت زمین در زاویه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در زاویه