باغچه با ۲۸۰ متر زمین روستای وشته طالقان جاده وشته

  • باغچه با ۲۸۰ متر زمین روستای وشته طالقان جاده وشته-1
  • باغچه با ۲۸۰ متر زمین روستای وشته طالقان جاده وشته-2
  • باغچه با ۲۸۰ متر زمین روستای وشته طالقان جاده وشته-3
  • باغچه با ۲۸۰ متر زمین روستای وشته طالقان جاده وشته-4
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
  • قیمت زمین (کل): 980,000,000
متراژ زمین: 280 مترمربع
البرز , طالقان , جاده طالقان ، جاده وشته ، بعدازمسجد ، محله پسین دشت

توضیحات زمین :

فنس کشیده شده ، درختان میوه ، ۲۰مترفاصله باجاده ، آب کشاورزی ، قولنامه کدرهگیردار ، چسبیده به بافت ،تمام امکانات آب ، برق ، گازوتلفن بالای سرباغ است ،،بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری ،،

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان