زمین کشاورزی 16500 متر چهاردانگه حسین آباد

    زمین کشاورزی 16500 متر  چهاردانگه حسین آباد
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
متراژ زمین: 16,500 مترمربع
تهران , چهاردانگه , بزرگراه آیت اله سعیدی، شهر چهاردانگه، حسین آباد

توضیحات زمین :

کاربری کنونی زراعی، چسبیده به بافت مسکونی با قابلیت تغییر قانونی کاربری، امکان اخذ آب و برق و گاز به طریق قانونی به سادگی مهیا می باشد

قیمت زمین در چهاردانگه قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در چهاردانگه