زمین شمال گیلان 6000 متر لنگرود کومله خشک سل

    زمین شمال گیلان 6000 متر لنگرود کومله خشک سل
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 12,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
گیلان , کومله , لنگرود کومله خشک سل جنب باغ کیوی بیژن حیدری آقای حسین فلاحتی

توضیحات زمین :

زمین بایر است دوبر جاده اصلی وجادهشخصی

قیمت زمین در کومله قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کومله