زمین در تهراندشت 500 متر میراث فرهنگی

  • زمین در تهراندشت 500 متر میراث فرهنگی-1
  • زمین در تهراندشت 500 متر میراث فرهنگی-2
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
البرز , تهراندشت , میراث فرهنگی

توضیحات زمین :

قطعات چهاردیواری آماده ساخت در متراژ دلخواه.آب و برق.تا دم ملک آسفالت.آبیاری قطره ای درخت ۳ساله .گاز سر کوچه.خیابان برند با پیشرفت عالی

قیمت زمین در تهراندشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تهراندشت