زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر در پیشوای ورامین

  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر در پیشوای ورامین-1
  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر در پیشوای ورامین-2
  • قیمت زمین (متر): 400,000
  • قیمت زمین (کل): 400,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , ورامین , ورامین ،پیشوا

توضیحات زمین :

۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی،در ورامین،مناسب باغ و باغچه،نزدیک جاده اصلی

قیمت زمین در ورامین قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در ورامین