زمین کشاورزی نزدیک دریاچه 45000 متر روستای اراد اطراف تهران

    زمین کشاورزی نزدیک دریاچه 45000 متر روستای اراد اطراف تهران
  • قیمت زمین (متر): 400,000
  • قیمت زمین (کل): 18,000,000,000
متراژ زمین: 45,000 مترمربع
تهران , شهرری , ۳۰ کیلومتری تهران روستا اراد -سنددار

توضیحات زمین :

سنددار-چاه آب-برق- مناسب شهرک سازی متری۴۰۰۰۰۰هزار تومان

قیمت زمین در شهرری قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در شهرری