زمین کشاورزی ۱۲۴۰ متر در محله گیلاوندان سنگر رشت

  • زمین کشاورزی ۱۲۴۰ متر در محله گیلاوندان سنگر رشت-1
  • زمین کشاورزی ۱۲۴۰ متر در محله گیلاوندان سنگر رشت-2
  • زمین کشاورزی ۱۲۴۰ متر در محله گیلاوندان سنگر رشت-3
  • زمین کشاورزی ۱۲۴۰ متر در محله گیلاوندان سنگر رشت-4
  • قیمت زمین (متر): 282,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 1,240 مترمربع
گیلان , رشت , سنگر، محله گیلاوندان

توضیحات زمین :

متراژ ۱۲۴۰ متر
دارای سند قطعی
بر جاده اصلی آسفالت

قیمت زمین در رشت قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رشت