زمین دیم ۱۰۰ هکتاری در قمیک بزرگ تاکستان قزوین

    زمین دیم ۱۰۰ هکتاری در قمیک بزرگ تاکستان قزوین
  • قیمت زمین (متر): 25,000
  • قیمت زمین (کل): 25,000,000,000
متراژ زمین: 1,000,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , قمیک بزرگ روبروی توربینهای بادی

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی دیم با بهترین نوع خاک دارای سند بنام خریدار.اوقاف خاصه زمین کاملا مسطح وهموار

قیمت زمین در تاکستان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در تاکستان