باغ با ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نیاق قزوین

  • باغ  با ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نیاق قزوین-1
  • باغ  با ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نیاق قزوین-2
  • باغ  با ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نیاق قزوین-3
  • باغ  با ۵۵۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نیاق قزوین-4
  • قیمت زمین (متر): 550,000
  • قیمت زمین (کل): 3,025,000,000
متراژ زمین: 5,500 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) , روستای گردشگری نیاق

توضیحات زمین :

1000مترباغ و 4500متر زمین کشاورزی
هر 10روزی12ساعت سهم آب دارد از چشمه

قیمت زمین در قزوین(شهر) قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در قزوین(شهر)