302 متر زمین در بافت روستای دهملا سر شاهرود

  • 302 متر زمین در بافت روستای دهملا سر شاهرود-1
  • 302 متر زمین در بافت روستای دهملا سر شاهرود-2
  • 302 متر زمین در بافت روستای دهملا سر شاهرود-3
  • 302 متر زمین در بافت روستای دهملا سر شاهرود-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 302 مترمربع
سمنان , شاهرود , نرسیده به شاهرود آبادی دهملا سر دوراهی مراد آباد و رانجان بر جاده

توضیحات زمین :

زمین مورد نظر با سند مادر و قولنامه رسمی و با مهر امظا شورا دهیاری دهملا

قیمت زمین در شاهرود قیمت زمین در سمنان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در سمنان خرید زمین کشاورزی در شاهرود