زمین باغی ۲۱۰۰۰ متر رودبارخورگام روستای چهیش

    زمین باغی ۲۱۰۰۰ متر رودبارخورگام روستای چهیش
  • قیمت زمین (متر): 350,000
  • قیمت زمین (کل): 7,350,000,000
متراژ زمین: 21,000 مترمربع
گیلان , بره‌ سر , رودبارخورگام روستای چهیش

توضیحات زمین :

فروش زمین باغی بادرختان گردوبارده وطبیعی عالی

قیمت زمین در بره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در بره‌ سر