زمین ۹۰۲ متری در روستا توسکامحله گیلان چابکسر

    زمین ۹۰۲ متری در روستا توسکامحله گیلان چابکسر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 902 مترمربع
گیلان , چابکسر , روستا توسکامحله

توضیحات زمین :

زمینی به متراز ۹۰۲ متر واقع در روستای توسکامحله شهر چابکسر
فاصله تا دریا ده دقیقه
با ویوی عالی و رو به کوه
بر این زمین ۵۰ متر می باشد

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر