فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر

  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-1
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-2
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-3
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 480,000,000
متراژ زمین: 240 مترمربع
مازندران , قائمشهر , قائمشهر روستای گل افشان

توضیحات زمین :

روستای دنج وخوش آب وهوا
دارای امتیازات کامل

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر