فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر

شناسه ملک: 14611
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-1
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-2
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-3
  • فروش زمین 240 متر روستای گل افشان قایمشهر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 480,000,000
متراژ زمین: 240 مترمربع
مازندران , قائمشهر , قائمشهر روستای گل افشان
شناسه ملک: 14611

توضیحات زمین :

روستای دنج وخوش آب وهوا
دارای امتیازات کامل

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین