زمین میمه اصفهان انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده ۳۰۰ متر

شناسه ملک: 14602
    زمین میمه اصفهان انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده ۳۰۰ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 300 مترمربع
اصفهان , میمه , انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده
شناسه ملک: 14602

توضیحات زمین :

مشاع با مرغداری سعیدیان الان گاوداری اسماعیلی شده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین