زمین میمه اصفهان انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده ۳۰۰ متر

    زمین میمه اصفهان انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده ۳۰۰ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 300 مترمربع
اصفهان , میمه , انتهای جاده چاه مصطفی کوهانه بلنده

توضیحات زمین :

مشاع با مرغداری سعیدیان الان گاوداری اسماعیلی شده

قیمت زمین در میمه قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در میمه