فروش زمین شمال محمود آباد ده بونده ۲۱۷ متری

  • فروش زمین شمال محمود آباد ده بونده ۲۱۷ متری-1
  • فروش زمین شمال محمود آباد ده بونده ۲۱۷ متری-2
  • فروش زمین شمال محمود آباد ده بونده ۲۱۷ متری-3
  • فروش زمین شمال محمود آباد ده بونده ۲۱۷ متری-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 868,000,000
متراژ زمین: 217 مترمربع
مازندران , محمودآباد , میدان کاظمی روستای اهم ده بونده

توضیحات زمین :

مازندران جاده توریستی محمود آباد تفکیک شده و با پلاک ثبتی

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد