۲۱۰ متر زمین شمال با اسکلت نشتارود کوچه فرشته

  • ۲۱۰ متر زمین شمال با اسکلت نشتارود کوچه فرشته-1
  • ۲۱۰ متر زمین شمال با اسکلت نشتارود کوچه فرشته-2
  • ۲۱۰ متر زمین شمال با اسکلت نشتارود کوچه فرشته-4
  • قیمت زمین (کل): 3,900,000,000
متراژ زمین: 210 مترمربع
مازندران , نشتارود , کوچه فرشته فرشته شرقی ۳

توضیحات زمین :

۲۱۰ متر زمین ۳۷۰ متر بنا دو طبقه رو پیلوت در بهترین فرعی شهر نشتارود

قیمت زمین در نشتارود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نشتارود