زمین در شهر نوده خاندوز گلستان ۳۰۰ متر

  • زمین در شهر نوده خاندوز گلستان ۳۰۰ متر-1
  • زمین در شهر نوده خاندوز گلستان ۳۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 600,000
  • قیمت زمین (کل): 180,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
گلستان , گنبد کاووس , شهر نوده خاندوز واقع در استان گلستان

توضیحات زمین :

۳۰۰ متر زمین با قیمت فوق العاده و مناسب برای سرمایه گذاری دارای قولنامه شخصی تخفیف پای معامله

قیمت زمین در گنبد کاووس قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در گنبد کاووس